RAGROS

Dağıtım ve
Hizmet Ağı

Herhangi bir kategori için belirli bir tedarikçi veya markayla sınırlı olmamak, Türk Standartları Enstitüsü tarafından kalitesi onaylanmış ürünlerin tedariki avantajı, özel etiketli/ambalajlı ürünler üretimi mümkündür.

Neden Ragros?

Talep edilen ürünlerin niteliğine göre;

  • Ürünlerin üretim sürecindeki analizlerinin yapılmasını sağlamaktayız.
  • Ürünlerimizde farklı dillerde etiket ve ambalajlama imkanı sahibiz.
  • Türkiye’de Pazar lideri markaların en kaliteli ürünlerinin temin etmekteyiz.
  • Yönetmeliklere uygun ürün özelliklerinin oluşturulmasına dikkat etmekteyiz.
  • Bütün ürünler Seymenoğlu Grup teknik şartnamelerine uygunluğunu sağlamaktayız.
  • İşbirliği yaptığımız tüm üretici ve tedarikçiler IFS FOOD GM&IFS HPC GM standartlarına göre denetlenir.
  • Sadece uluslar arası akredite denetçilerle işbirliği yapmaktayız.
  • Denetçilerimiz sektörel mevzuat ve geçmiş denetim deneyimlerine göre seçmekteyiz.
  • Her yıl rastgele tedarikçi denetimleri yapılmaktadır.

Grup Şirketlerimiz